Opleidingen

Het volgen van opleidingen zorgt ervoor dat u of uw medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen wat de dienstverlening ten goede komt. Pure Security verzorgt opleidingen die u helpen tijdens uw werkzaamheden en geven u de handvatten adequaat op te treden wanneer dit nodig mocht zijn.

Meer informatie volgt.

Mocht u vragen hebben over wat we voor u kunnen betekenen, dan horen wij uiteraard van u.

Klachten?
– Klachten kunnen per mail gestuurd worden naar de directeur van Pure Safety Academy BV (erwin@puresafetygroup.nl)
– U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangst bericht van uw klacht.
– Er wordt gestreefd de klacht binnen 4 weken af te handelen. Wanneer de afhandeling van een klacht meer tijd in beslag neemt, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
– Er kan gebruik gemaakt worden van een externe beroepsinstantie wanneer men niet tevreden is over de uitkomst van de afhandeling van de klacht of wanneer men hier behoefte aan heeft, Bouman Beroepsopleidingen. Klachten kunnen gericht worden aan Paul Bouman, (paul@boumanopleidingen.nl). Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor beide partijen en wordt door Pure Safety Academy BV zo snel mogelijk afgehandeld.
– Klachten worden te aller tijden vertrouwelijk behandeld.
– Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaren bewaard.

Vragen? Neem contact op!

Vul de captcha code in om te laten zien dat u geen robot bent: captcha